Nowa linia tramwajowa do os. Rżąka, a może nawet do Wieliczki!

Tramwajem z Krakowa do Wieliczki? To możliwe, miasto ogłosiło właśnie przetarg na opracowanie koncepcji linii tramwajowej, która miałaby zostać poprowadzona od skrzyżowania ul. Wielickiej-Teligi-Kostaneckiego do os. Rżąka. Plan zakłada utworzenie tam pętli tramwajowej oraz parkingu park&ride. Jeden z wariantów zakłada nawet przedłużenie linii aż do Wieliczki, co z pewnością ułatwiłoby komunikację wielu mieszkańcom podkrakowskiej miejscowości.

Przetarg dotyczy nie tylko samej koncepcji poprowadzenia linii tramwajowej, ale również niezbędne prace przebudowy układu drogowego wraz ze skrzyżowaniem ul. Wielickiej z drogami poprzecznymi. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia miastu kilku propozycji planowania i realizacji inwestycji. Miasto chce bowiem, by firma odpowiedzialna za prace projektowe zaproponowała swoje rozwiązania dotyczące m.in. przebiegu linii tramwajowej wzdłuż ul. Wielickiej wraz z pętlą tramwajową i parkingiem park&ride przy os. Rżąka, poprowadzenie pasa autobusowo-tramwajowego wzdłuż ul. Wielickiej wraz z pętlą tramwajową w rejonie os. Rżąką oraz dwa alternatywne rozwiązania autorskie. Miasto chce również, by zwycięska firma w każdym z proponowanych rozwiązań rozważyła poprowadzenie linii tramwajowej aż do Wieliczki. W tym przypadku największym wyzwaniem dla prac projektowych będzie zapewne poprowadzenie linii przez obwodnicę autostradową Krakowa, bez ograniczenia ruchu samochodowego.

To kolejne podejście miasta do przetargu na budowę tej linii. Pierwszy zawierał sześć ofert, ale każda z nich przekraczała zakładany na poziomie 800 tys. budżet. Wykonawcy proponowali budowę za kwoty od 886 tys. do 1,2 mln złotych. Przetarg został więc unieważniony, ale miasto nie zamierza rezygnować z tej inwestycji i rozpoczyna poszukiwania nowego wykonawcy.

Termin składania ofert upływa 22 stycznia 2021 roku. Na realizację inwestycji, wykonawca będzie miał 81 tygodni.