fbpx
Dzieje się!

Krakowianie za ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu w mieście

Krakowianie chcą zakazu sprzedaży alkoholu w nocy.

Dzisiaj opublikowano wyniki ankiety, którą przeprowadziło miasto nt. nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach monopolowych.

Władze Krakowa pod koniec ubiegłego roku poprosiły mieszkańców, by wyrazili swoją opinię nt. nocnej sprzedaży alkoholu pomiędzy północą a godz. 5:30 lub między 22:00 a 6:00 rano. Pytano też o zakaz sprzedaży alkoholu w całym mieście lub tylko w niektórych dzielnicach, które o to zawnioskują.

Badanie przeprowadzono na grupie 11 747 osób osób. Za ograniczeniem opowiedziało się 6 082 mieszkańców tj. 54,77%, przeciw 5 022 tj. 45,23%.

Najwięcej osób poparło ograniczenia sprzedaży alkoholu pomiędzy godz. 22: a 6:0075, 19%, z czego za wprowadzeniem zakazu w tych godznach w całym miescie  głosowało 93,81%, a w dzielnicach 6,19%.

Za ograniczeniem w godz. 24:00 – 5:30 głosowało 24,81%, z tego za wprowadzeniem zakazu w tych godzinach w całym mieście 73,56%, w dzielnicach – 26,44%.

Najwięcej głosów na TAK oddano w dzielnicy I Stare Miasto 601,, najwięcej głosów na NIE w dzielnicy V Krowodrza – 579.

Teraz dyskusja samorządu. Kraków jest zróżnicowany w tej materii, ale z paroma miejscami, co pokazały badania, gdzie jest potrzeba interwencji. w kwietniu  projektem uchwały w tej sprawie zajmie się Rada Miasta – mówi v-ce prezydent B. Kośmider.

Szczegółowe wyniki ankiety zostaną przedstawione radnym, potem wstępny projekt uchwały będzie poddany konsultacjom. Po uzyskaniu opinii Rad Dzielnic oraz dowódcy Garnizonu Kraków zostanie poddany pod głosowanie radnych.

Ograniczenia w sprzedaży alkoholu wprowadziły m.in Gdański, Bydgoszcz, Poznań, Wrocław i Katowice.

Możliwość wprowadzenia przez samorządy zakazu sprzedaży alkoholu po 22 i ograniczenia liczby sklepów monopolowych na terenie gminy wprowadziła nowela  z 2018r do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o bezpieczeństwie imprez masowych.

Autor: Grażyna Bekier