fbpx
Kraków Na sygnale

Planował studiować w Krakowie fotografię, wpadł w ręce Straży Granicznej

fot. Karpacki OSG

Chciał studiować fotografię w Krakowie, ale nie otrzymał odpowiedzi na złożone dokumenty. Postanowił więc wyruszyć w podróż życia i zyskać informacje… osobiście. Teraz będzie musiał przymusowo wrócić do domu.

Strażnicy graniczni cyklicznie organizują kontrole legalności pobytu cudzoziemców na terenie Polski. Tym razem skontrolowali obywatela Ghany, który na początku sierpnia przyleciał do Francji na podstawie 15-dniowej wizy turystycznej. Po kilku dniach mężczyzna pociągiem przedostał się do Polski, gdzie miał złożyć dokumenty o pobyt czasowy, ale… nie zdążył.

Cudzoziemiec tłumaczył funkcjonariuszom Straży Granicznej, że planował uczyć się w krakowskiej szkole fotografii, gdzie rzeczywiście dokumenty o przyjęcie złożył jeszcze przed przylotem do Francji. Nie uzyskał jednak żadnej odpowiedzi i postanowił osobiście sprawdzić, na jakim etapie jest jego wniosek.

Mężczyzna w chwili kontroli tłumaczył również, że dokładnie tego samego dnia chciał udać się do Urzędu Wojewódzkiego, by złożyć wniosek o pobyt czasowy, ale nie zdążył. W efekcie po wygaśnięciu wizy turystycznej mężczyzna przebywał w Polsce nielegalnie. Decyzją komendanta SG w Krakowie został on zobowiązany do opuszczenia Polski i krajów Strefy Schengen i jednocześnie otrzymał zakaz ponownego wjazdu przez okres 6 miesięcy.