fbpx
Kraków

Był fort – będzie uczelnia i park

fot. ZZM

Fort, uczelnia, hala sportowa i park w Bronowicach. Krakowianie mają głos, jak ta część miasta będzie wyglądać. Jeszcze do 4 czerwca mieszkańcy mogą składać uwagi do projektu II Etapu Parku Bronowickiego.

fot. ZZM

Teren, na którym ma zostać objęty opracowaniem projektu II etapu Parku Bronowickiego znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Fortu reditowego nr 7 „Za  Rzeką” („Bronowice”), który należał do systemu obronnego Twierdzy Kraków, jako jeden z pierwotnych fortów zewnętrznej linii Twierdzy powstałej w XIX wieku. Wielokrotnie przebudowywany, w okresie  powstawania planów Wielkiego Krakowa staje się częścią nowego – wewnętrznego rdzenia. Aktualnie  austriacki fort wpisany jest do rejestru zabytków województwa małopolskiego. Teren ten bardzo długo  był zamknięty dla mieszkańców – pełnił funkcje magazynowe dla Wojska Polskiego oraz dla Wehrmachtu  w czasie II Wojny Światowej. W latach współczesnych teren został przekazany Agencji Mienia  Wojskowego stanowiąc konglomerat różnego sposobu zagospodarowania terenu. 

Jak wynika z dokumentów Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, w ostatnich latach teren zielony przyległy do fortu ‘Za rzeką’ został przekazany miastu – ZZM objął teren utrzymaniem. Sam fort z obiektami towarzyszącymi zajmującymi obszar 6,5 hektarów w roku 2021 r. został zakupiony przez Uniwersytet Pedagogiczny. W forcie ma powstać centrum naukowo-konferencyjne, wokół którego uczelnia chce postawić budynki dydaktyczne, a także halę sportową.

Sam projekt parku zakłada zagospodarowanie terenu w oparciu o elementy zawarte w projekcie Budżet Obywatelskim Miasta Krakowa „Tak! dla Parku przy Forcie w Bronowicach”, po uzgodnieniach z inwestorem oraz po spotkaniach konsultacyjnych z lokalnymi mieszkańcami. Mowa o budowie nowych nawierzchni utwardzonych w miejscach istniejących przedeptów przy  jednoczesnym zwiększeniu powierzchni biologicznie, modernizację istniejącej nawierzchni  rampy, w tym budowę nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami sportowymi, wykonanie podestów  drewnianych.

Jak podają przedstawiciele ZZM, w projekcie skupiono się na stworzeniu miejsca wypoczynku i sąsiedzkiej integracji poprzez uporządkowanie terenu oraz wprowadzenie elementów małej architektury: w tym ławek, koszy na śmieci, leżaków, hamaków, stołów piknikowych, huśtawek dla dorosłych oraz montaży urządzeń sportowych. 

Plany zakładają także przebudowę istniejącego budynku, wykorzystując go dla strefy sportu i rekreacji. Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa terenu po zmroku zagwarantuje oświetlenie terenu latarniami parkowymi.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ. Uwagi do projektu można przesyłać na adres mailowy: konsultacje@zzm.krakow.pl .