fbpx
Komunikacja

Rozbudowa Kraków Airport wstrzymana!

Balice

Ambitne plany rozwoju Kraków Airport będą musiały poczekać. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uchyliła właśnie decyzje środowiskowe dla planowanej budowy nowego pasa startowego w Balicach. To oznacza, że planowana od lat inwestycja opóźni się, choć wciąż nie wiadomo o ile.

Budowa nowego pasa startowego to tylko jeden z elementów Planu Generalnego opracowanego przez władze Kraków Airport. Zakłada on również m.in. budowę nowego terminala towarowego i rozbudowę istniejącego terminala pasażerskiego, a także wyposażenie lotniska w najnowocześniejsze systemy naprowadzające samoloty.

Nowa inwestycja miała nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo podróżujących, ale również usprawnić ruch na samym lotnisku i zwiększyć jego przepustowość, co z pewnością mogłoby się przełożyć na rozwój całego regionu. Przeciwko inwestycji od lat protestują mieszkańcy okolicznych miejscowości, którzy skarżą się hałas i niski komfort życia. W ich ocenie budowa nowego pasa spowoduje, że lotnisko stanie się jeszcze bardziej uciążliwym sąsiadem, bo hałas generowany przez samoloty podczas startów i lądowań będzie się nasilał i obejmie swoim zasięgiem kolejne nieruchomości.

Plan Generalny Kraków Airport już w 2018 roku został pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony przez Ministerstwo Infrastruktury. Z kolei rok później (we wrześniu 2019 roku, przyp. red.) władze lotniska otrzymały od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pozytywną decyzję środowiskową dla planowanej budowy. Dodatkowo w październiku tego samego roku RDOŚ nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. To pozwoliło, by władze lotniska rozpoczęły realne prace przy realizacji tej inwestycji i to mimo toczącego się postępowania odwoławczego oraz skarg okolicznych mieszkańców.

Wszystko zmieniło się w połowie marca 2021 roku, gdy Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska postanowiła uchylić postanowienie o rygorze natychmiastowej wykonalności, a następnie uchyliła decyzję środowiskową, kierując ją do ponownego rozpatrzenia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach. W praktyce oznacza to zaciągnięcie inwestycyjnego hamulca ręcznego i wstrzymanie wszelkich prac przy planowanej inwestycji. Władze lotniska nie kryją zdziwienia i rozczarowania, bo budowa pasa startowego miała być nowym rozdziałem krakowskiego lotniska i szansą na odrabianie w przyszłości strat poniesionych przez pandemię koronawirusa.

Na ten moment inwestycja nie może być jednak kontynuowana a o dalszych krokach zdecyduje RDOŚ w Kielcach, której decyzję ponownie będzie mógł jednak uchylić GDOŚ. Wiele wskazuje więc na to, że na nowy pas i krok w przyszłość Kraków Airport będzie musiał poczekać, ile? Nie wiadomo.