fbpx
Kraków

W tych miejscach nie „puścimy dymka”

Fot. freepik.com

Do tej pory w Krakowie obowiązywała uchwała rady miejskiej, zakazująca palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych w mniejszym zakresie, niż ogólnopolska ustawa. Teraz ma się to zmienić.

W Krakowie niestety nie brakuje osób, które niszczą swoje zdrowie paląc papierosy i innego rodzaju wyroby tytoniowe. Wedle zapisów prawa lokalnego jako strefy wolne od dymu tytoniowego określono, przystanki komunikacyjne oraz place zabaw – a te wymienione są już w ustawie.

Co więcej, ustawa przewiduje więcej miejsc, gdzie nie można puścić dymka:

– na terenie zakładów leczniczych, podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;

– na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej;

– na terenie uczelni;

– w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2;-  pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego;

– w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych;

– w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych;

– na przystankach komunikacji publicznej;

– w pomieszczeniach obiektów sportowych;

– w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci;

– w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

Dlatego projekt uchwały, która znosi poprzednie zapisy krakowskiego prawa lokalnego i dostosowuje określenie stref wolnych od dymu tytoniowego do ogólnopolskich przepisów, uzyskał pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowej.

– Propozycja podjęcia działań zmierzających do ujednolicenia obowiązujących na terenie Gminy przepisów, tak aby były one zgodne z funkcjonującymi w obrocie prawnym zasadami oraz by dawały możliwość skutecznej i niebudzącej wątpliwości egzekucji ustanowionych zakazów, zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie i Straż Miejską Miasta Krakowa – czytamy w uzasadnieniu.

O tym, czy wejdzie w życie, zadecydują radni najprawdopodobniej podczas najbliższej sesji rady miejskiej.

Fot. pixabay.com