fbpx
Komunikacja

Miasto przygotowuje się do potężnej inwestycji na południu Krakowa

Fot. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Miasto ogłasza przetarg na realizację prac przygotowawczych do potężnej inwestycji na ul. Bunscha oraz budowy nowej linii tramwajowej wraz z budową ul. Humboltda. W ramach tego zadania powstaną też ścieżki rowerowe, a ul. Skotnicka zostanie rozbudowana.

Wykonawca wyłoniony w przetargu, na przygotowanie kompleksowej dokumentacji, zaproponowanie wariantów koncepcji, uzyskanie wszelkich zgód i wskazanie optymalnego rozwiązania oraz przygotowanie i złożenie materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej i uzyskanie tej decyzji, będzie miał 20 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.

Pracy jest sporo, ale też rozmach inwestycji robi wrażenie. Zakłada ona nie tylko rozbudowę ul. Bunscha o odcinek ok. 1,4 km, ale również budowę ul. Humboltda o długości ok. 1,3 km oraz rozbudowę ul. Skotnickiej po obu stronach obwodnicy autostradowej Krakowa na odcinku ok. 1 km.

Wzdłuż inwestycji ma powstać też zupełnie nowa linia tramwajowa, która swój początek będzie miała na pętli Czerwone Maki. Jej dokładny przebieg jest wciąż na etapie uzgodnień. Miasto bierze bowiem pod uwagę zarówno opcję budowy linii wzdłuż ulic Bunscha, Humboltda i Skotnickiej do pętli wraz z terminalem i parkingiem typu P+R, który miałby powstać w rejonie węzła autostradowego, ale jest też propozycja, by linia tramwajowa kończyła się pętlą i parkingiem w rejonie rozjazdu z przyszłą linią do os. Kliny, po stronie szpitala im. Babińskiego.

Inwestycja przewiduje również budowę infrastruktury dla pieszych oraz rowerzystów wzdłuż nowych ulic, oraz przebudowę niezbędnych skrzyżowań bądź budowę infrastruktury podziemnej. Szacuje się, że w najbliższych latach będzie to jedna z większych inwestycji.

Termin składania propozycji w ramach przetargu mija 22 marca br.