fbpx
Kraków

„Pomóż mi odnaleźć dom” – nowa kampania MOPS w Krakowie

fot. Ratna Fitry z Pixabay

Pomóż mi odnaleźć dom”, to kampania społeczna przygotowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). Adresowana jest do mieszkańców Krakowa i okolic, którzy mogliby zostać kandydatami na zawodowe rodziny zastępcze lub osoby, które założą rodzinny dom dziecka. MOPS szuka kandydatów szczególnie w Krakowie i powiatach: krakowskim i wielickim.

Według danych GUS w 2021 r w pieczy zastępczej przebywało ponad 72 tys. dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodziny naturalnej. W porównaniu z rokiem 2020 liczba takich dzieci zwiększyła się o aż o 1,1%. W poprzednich latach obserwowano naprzemiennie wzrost o 0,4%, a następnie spadek o 0,8%.

Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka trwa od lat, jednak liczba zgłaszających się wciąż jest zbyt mała.

Krakowski MOPS oferuje rodzinom zastępczym dużo większe wsparcie finansowe niż przewidują to kryteria ustawowe. W zależności od liczby przyjętych do pieczy dzieci, dla rodziny zastępczej zawodowej kwota ta wynosi od 3400-4300 brutto,  w przypadku rodziny pełniącej także funkcję pogotowia rodzinnego zarobki wynoszą od 4500 zł do 5800 zł.

Niezależnie od tego, każda rodzina otrzyma świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, dodatkowych potrzeb, jak wypoczynek, zdarzenia losowe, utrzymanie mieszkania lub domu, przeprowadzenie niezbędnego remontu. A w codziennej pracy rodziny zastępcze mogą liczyć na pomoc pracowników MOPS-U i psychologa.

Sonia Bekier