fbpx
Dzieje się!

„Wielkie Pytania” o Kopernika

Już jutro 28 listopada w Auditorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej 33 o godz. 10-tej rozpocznie się cykl debat poświęconych dziedzictwu wielkiego astronoma – Mikołaja Kopernika.

Okazją do stawiania pytań, co wiemy i czego nie wiemy o Mikołaju Koperniku ?/Temat pierwszej debaty/ , jego poglądach filozoficznych, pochodzeniu, pracy naukowej i życiu, prywatnym jest Światowy Kongres Kopernikański, który rozpocznie się w przyszłym roku.

W drugiej debacie, grono badaczy wszechświata będzie dyskutować o przyszłości astronomii i kosmologii w najbliższych latach. Początek, godz.12-ta.

Ostatnia rozpoczynająca się o godz. 14-tej będzie poświęcona miejscu Kopernika w kulturze współczesnej i dawnej, rozmówcy będą starali się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy wielkiemu astronomowi we spółczesnej dobie mediów społecznościowych bliżej do bohatera mitu czy mema.

Wśród zaproszonych gości, wiele znamienitych nazwisk: prof. Michał Kokowski z Instytutu Historii PAN, prof. Agnieszka Pollo z Obserwatorium Astronomicznego UJ i Narodowego Centrum Badań Jądrowych, ks.prof. Michał Heller – kosmolog i filozof,

prof. Krzysztof Meisner z Wydz. Fizyki UW specjalizujący się w teorii cząstek elementarnych i wielu innych naukowców.

Rok 2023, to szczególna okazja, by na nowo odkryć życie i pracę naukową Mikołaja Kopernika: 19 lutego minie 550 lat od jego narodzin, a 24 maja 480 lat od jego śmierci. Kopernik jest najbardziej znany jako twórca heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego, jego dzieło „O obrotach sfer niebieskich” wywołało jedną z najważniejszych rewolucji naukowych od czasów starożytnej Grecji. Dzieło to , wiązało się z rewizją fizyki Arystotelesa – otwierając drogę do mechaniki klasycznej, teorii grawitacji Newtona i do nowożytnej metody naukowej. Kopernik sformułował też ilościową teorię pieniądza, był autorem map Warmii i innych terenów Prus.

Jutro, więc odkrywanie Kopernika na nowo, debaty będą transmitowane na żywo w Internecie, a nagrania będą zamieszczone na kanale YouTube.

Sonia Bekier