fbpx
Kraków

Alpiniści na Zakrzówku. Wyrywali rośliny 

Fot. Klub Wysokogórski Kraków

W ostatnim czasie Park Zakrzówek, będący częścią Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, stał się areną działań związanych z ochroną przyrody. Jednym z ważnych aspektów tych zabiegów jest dbałość o krajobraz oraz zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzających. W tym celu, alpiniści z Polskiego Związku Alpinizmu oraz Klubu Wysokogórskiego Kraków angażują się w prace polegające na odsłanianiu i utrzymaniu miejsc widokowych.

Jak podaje Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, w ramach działań wspinaczy na Zakrzówku usuwana jest roślinność inwazyjna oraz wykaszane są murawy kserotermiczne i łąka modraszkowa. Prace te są przeprowadzane pod kontrolą i stałym nadzorem przyrodników Zarządu Zieleni Miejskiej. Jak podkreśla ZZM, usuwanie tej roślinności nie wymaga uzyskiwania specjalnych zezwoleń, ponieważ służy ono poprawie bezpieczeństwa i ułatwieniu korzystania z terenu przez odwiedzających. 

Park Zakrzówek jest jedną z lokalizacji, gdzie możliwe jest prowadzenie takich działań dzięki ścisłej współpracy z Polskim Związkiem Alpinizmu. W ramach umów alpiniści angażują się również w odpowiednie zagospodarowanie skał wspinaczkowych w Kamieniołomie Libana. Projektują oni trasy wspinaczkowe, montują stałe punkty asekuracyjne i cyklicznie sprawdzają ich stan, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom korzystającym z tego rodzaju rekreacji.

Działania alpinistów mają szczególne znaczenie również dla bezpieczeństwa wszystkich osób odwiedzających Kamieniołom Libana oraz Park Zakrzówek.