fbpx
COVID

Będą kompensaty za niepożądane działania po szczepionce przeciw COVID-19

Rząd robi co może by zachęcić jak największą grupę osób do skorzystania ze szczepienia przeciw COVID-19. Z dnia na dzień spada bowiem tempo szczepień a osób, które nie skorzystały z programu, wciąż jest sporo. W przełamaniu ich wątpliwości pomóc ma opracowywany przez rząd Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych.

Wiele osób, które z dystansem podchodzą do szczepień przeciwko koronawirusowi, zwraca uwagę na brak odpowiedzialności koncernów w przypadku wystąpienia Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych. Firmy, które wyprodukowały preparaty, zastrzegają bowiem, że proces ich kontroli oraz testów został skrócony do minimum i szczepionki nie przeszły tradycyjnej drogi klinicznej.

Rząd chce wyjść naprzeciw obawom przeciwników szczepienia i stworzyć Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. Przewiduje on, że pacjenci, u których rzeczywiście wystąpią NOP’y, będą mogli skorzystać z kompensaty, ale pod pewnymi warunkami. Świadczenie będzie wypłacane bowiem:

– Jeśli działania niepożądane wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego podanej szczepionki lub szczepionek spowodują hospitalizację przez okres nie krótszy niż  14 dni,

– Jeśli wystąpi wstrząs anafilaktyczny powodujący konieczność obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć lub hospitalizacji przez okres około 14 dni.

W zależności od długości i skali występujących niepożądanych odczynów poszczepiennych, pacjenci będą mogli uzyskać od 3 do nawet 20 tys. złotych. Najniższa kwota będzie przyznawana przez Rzecznika Praw Pacjenta w przypadku obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć w przypadku wstrząsu anafilaktycznego. W przypadku hospitalizacji trwającej krócej niż 14 dni będzie to kwota do 10 tys. złotych, a w przypadku hospitalizacji trwającej od 14 do 30 dni – od 10 do 20 tys. złotych.

To jednak nie koniec warunków koniecznych do spełnienia. Każdorazowy wniosek o przyznanie świadczenia będzie bowiem płatne – 200 złotych wpłacane na rachunek bankowy funduszu, które będzie zwracane, ale tylko w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i przyznania kompensaty.

Świadczenia kompensacyjne będą uzyskiwane na drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Rzecznika Praw Pacjenta. Termin na rozpatrzenie wniosku to maksymalnie 60 dni.