fbpx
Dzieje się! Komunikacja

Jak ma wyglądać rozwój zrównoważonego transportu w Krakowie?

fot. Mach240390 - Praca własna, CC BY 3.0

Rozwój zrównoważonego transportu w Krakowie, to temat rozpoczętych dzisiaj konsultacji społecznych, które potrwają do 3 lutego.

Swoje opinie i potrzeby mogą zgłaszać mieszkańcy, krakowskie organizacje pozarządowe i nieformalne grupy podczas spotkań warsztatowo-informacyjnych. Wypracowane wnioski będą podstawą do przygotowania Krakowskiego Panelu Transportowego i opracowania głównych problemów, które zostaną omówione w części edukacyjnej.

Od dzisiaj jest również dostępna ankieta, którą można wypełnić na papierze, jak i w formie elektronicznej.

Pytania są ważne, bo definiują rozwój zrównoważonego transportu w mieście, samorząd chce się dowiedzieć, co do powiedzenia mają w tych sprawach mieszkańcy:

– Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą wpływać na dalszy rozwój działań na rzecz zrównoważonego transportu?
– W jaki sposób możemy optymalizować przemieszczanie się po mieście?
– W jaki sposób powinno zapewniać się miejsca parkingowe w mieście?
– W jaki sposób możemy zmniejszyć emisję z transportu i zarządzać ruchem pojazdów na terenie Krakowa po domknięciu obwodnicy autostradowej?

Termin spotkania dla organizacji pozarządowych:
12 stycznia, godz. 18.00–19.30

Termin spotkania dla mieszkańców:
17 stycznia, godz. 18.00–19.30

Miejscem spotkań będzie Centrum Obywatelskie w budynku Stadionu Miejskiego im. H. Reymana przy ulicy Reymonta 20, I piętro, pok. 39.
Nie wymagane są zapisy.

Bartosz Bera